Những kỷ niệm về quá trình làm PDF sách Cùng học làm người của giáo sư Nguyễn Đình Cống.

Kính thưa quý vị,

Trong nhà xuất bản Sống Mới, cuốn sách thành công nhất là cuốn Cùng học làm người của giáo sư Nguyễn Đình Cóng, chỉ sau cuốn Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa Tư Bản của triết gia Lê Minh Tôn.

Nhà xuất bản Sống Mới đã cài được một hệ thống thanh toán tự động. Nghĩa là, trong lúc ông chủ nhà xuất bản và các nhân viên đi nghỉ trong ngày thứ Bảy cuối mỗi tuần, thì tiền vẫn tự động chảy về tài khoản của nhà xuất bản. Một nhà xuất bản, chỉ gồm 4-5 sinh viên mới ra trường mà làm được những khối lượng công việc mà tất cả các nhà xuất bản khác cộng lại cũng không thể làm được. Vả, họ cũng chưa bao giờ nghĩ tới được điều này.

Bạn Trần Nghĩa Hiếu, nhận được PDF sách Cùng học làm người nhắn: “

Trân trọng cảm ơn anh…

🌹
🌹
🌹
🌹
🌹
🌹
🌹
🌹
🌹

Nhà xuất bản Sống Mới là nhà xuất bản duy nhất trên nước Việt Nam cả bán cả cho mà vẫn có lời. Chúng tôi không hiểu tại sao các nhà xuất bản khác lại báo lỗ. Đào than, lỗ. Đào khoáng sản, lỗ… Phải rất giỏi mới lỗ được, còn lại phải có lời.

Ngành xuất bản là một ngành siêu lời, bởi ngành này nắm giữ chất xám của cả một quốc gia. Đội ngũ Charlie-nhà xuất bản Sống Mới còn khai sinh ra một ngành học mới, gọi là ngành tái chế thông tin (infomation recycling). Rất mong được quý bạn ủng hộ.

Sách Cùng học làm người của giáo sư Nguyễn Đình Cống.

Số ISBN: 979-8411024791

Gía thành:

Sách in: 350 000 VNĐ.

Sách PDF: 250 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-Ngân hàng ACB-Chủ tài khoản: Tôn Phi.

4 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s