Những thành công và thất bại của tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.

WASHINGTON, DC – JANUARY 20: U.S. President Donald Trump delivers remarks during the Armed Forces Ball at the National Building Museum January 20, 2017 in Washington, DC. The ball is part of the celebrations following Trump’s inauguration. (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)

Thành công của tổng thống Mỹ Donald Trump là tạo ra một Hoa Kỳ hùng mạnh về kinh tế. Tỉ lệ người thất nghiệp, dưới thời Trump, thấp nhất lịch sử trong 50 năm qua.

Thất bại của ông là thua trong một cuộc bầu cử mà không rõ ràng. Nước Mỹ, dưới thời Trump, bị khủng hoảng thừa thông tin.

Chính trị học nên là khoa học hơn là tình cảm yêu ghét. Dân số quá đông, mà không có khoa học, thì không thể quản nổi. Vì vậy, xưa, vua Salomon đã xin ơn khôn ngoan.

Donald Trump có óc kinh tế hơn Joe Biden. Đổi lại, óc y tế của Joe Biden tốt hơn Donald Trump. Cả hai vị tổng thống đều tin vào Kinh Thánh, nghĩa là tin tưởng vào sự tể trị của Đức Chúa Trời.

Bài viết đã được đưa vào sách Hoa Kỳ và thế chiến lược toàn cầu của nhà văn Tôn Phi.

Đặt mua sách Hoa Kỳ và thế chiến lược toàn cầu của nhà văn Tôn Phi.

Các bạn ở Mỹ có thể đặt sách qua Amazon:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s