Tập đoàn Charlie mở nhà máy sản xuất laptop tại Lào.

Năm 2023, tập đoàn Charlie của Tô nPhi mở nhà máy sản xuất laptop tại Lào.

Thằng kỹ sư người Lào, có mặt sếp Phi thì làm việc. Sếp Phi quay lưng một cái, là nó mở game ra chơi. Đánh quên ăn, quên ngủ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s