Giới thiệu sách Giáo trình văn học cổ điển Việt Nam I của nhà văn Tôn Phi.

2 comments

 1. Hi, Bạn Tôn Phi!

  Cảm ơn Bạn đã chuyển cho xem danh sách dài những tác phẩm của Bạn và các Bạn văn khác. Tôi nhận thấy Bạn viết nhiều thể loại khác nhau.

  Riêng tôi, tôi chỉ viết về những gì là rung động tâm hồn tôi chứ tôi không viết/xuất bản sách vì mục đích nào khác.

  Thưa thật với Bạn, đọc tiếng Việt của người trong nước — ngay như bà con của tôi còn sống tại VN — tôi cũng chỉ hiểu rất hạn chế, khoảng 70 đến 80% thôi!

  Quý mến,
  ĐML

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s