Tôi làm ông thầy giáo dạy văn.

Những tưởng lâu lắm rồi bỏ hẳn. Hôm nay, Tôn Phi lại làm ông thầy giáo dạy văn, đúng với chuyên ngành của mình.

Thực ra tôi không hiểu hết về văn chương, cũng không phải người thuộc lòng mọi bài văn, mọi bài thơ. Cần đến đâu, tra đến đây.

Học phí, rất rõ ràng: thu 200 000 VNĐ/buổi.

Hãy đến học văn học cùng Tôn Phi tại:

Ngõ 510 đường Lê Văn Lương, phường Tân Phong, quận 7, Sài Gòn.

Điện thoại: 0344331741

Trân trọng cám ơn quý bạn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s