An introduction to “The English-English-Vietnamese dicitonary” of author Ton Phi.

Author: Ton Phi, Vuong Dang (proffessor in USA). Truong Thanh Truc.

Publisher: Sống Mới xuất bản (New Live publishing House)

First, you pay 10 USD for author:

Bank: 142720499- ACB-Ton Phi. Swift Code: ASCB VNVX. (or Paypal: tonphi93@icloud.com).

Second, you download the PDF below:

Thank you for co-opperating.

In the process of reading the book, if you see anything that needs to be edited, supplemented, or upgraded, please report it to us and we will correct it immediately.

Au cours de la lecture du livre, si vous voyez quelque chose qui doit être modifié, complété ou mis à jour, veuillez nous le signaler et nous le corrigerons immédiatement.

Tonphi2021@gmail.com (mr. Tôn Phi)

dayanhvan@yahoo.com ( proffessor Vương Đằng)

Contact for more: tonthanck@gmail.com

You can also buy it on Amazon:

One comment

  1. Đây là điều kiện tạo lối đi đúng hướng cho cả Dân tộc Việt. Hãy truyền bá và tạo dựng Quốc ngữ, Anh ngữ là song ngữ cho Dân tộc Việt nam phát triển và trường tồn.

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s