Các gia đình nên sửa soạn cho giai đoạn chính phủ toàn cầu.

Tác giả, mẹ Xinh Xoan và em gái Thanh Hương. Ảnh chụp tại Gò Vấp năm 2014.

Kính thưa quý vị,
Sự nóng lên của toàn cầu do khai thác quá mức khoáng sản như Coban, Lithium hay Nickel sản xuất điện năng, hay tranh chấp vì khan hiếm nguồn nước, không có cách ngăn chặn.

Giai đoạn chính phủ toàn cầu đang tiến đến rất nhanh. Không có thực tài mà chức vụ cao sẽ rất bất lợi. Vào giai đoạn chốt hạ này, bằng giả lòi ra hết. Lòng người trở nên đảo điên, bất ổn.

Nếu ở trong một nền giáo dục tốt, con người mới có trí tuệ để phán xét lẽ đúng sai, thiện ác, chính tà và mưu cầu hạnh phúc. Trong một xã hội có nhân văn, nhân bản.

Trong lý tưởng phục vụ đích thực cho nhân loại, vì hạnh phúc loài người, vì nhu cầu thăng hoa của thế giới, có những người phát xướng Kỷ Nguyên Tân Dân, mời gọi tất cả các lãnh tụ trên thế giới, từng cá nhân trong mỗi quốc gia, mỗi đơn vị xã hội, từng gia đình, hãy đồng thanh hiệp lực thúc đẩy giấc mơ của nhân loại thành hiện thực, xây dựng một chính phủ toàn cầu.

Nhân loại cần một sự canh tân, một đề cương mới thật sự phục vụ cho con người, cho xã hội. Đó là cuộc cách mạng tâm trị để nâng cao đời sống của từng cá nhân cho đến tập thể. Một nhiệm vụ quá khó dành cho các triết gia. Nền nhân bản, nguyên lý căn cốt ấy cho nhân loại mới, hẳn phải là triết Việt của triết gia Lương Kim Định.

Con người cần được đặt lại vị trí xứng đáng của nó trong vũ trụ. Trật tự xã hội mới, đời sống từng người được nâng cao, cho đúng với phẩm giá của mình. Cả về mặt tinh thần lẫn vật chất đều phải được sum suê no đủ.

Bài viết đã được đưa vào sách Giai đoạn Chính phủ toàn cầu của nhà văn Tôn Phi. Liên lạc mua sách: tonphi2021@hotmail.com.

Trợ lý: tonthanck@gmail.com.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s