Giới thiệu sách Chân dung nhà Tư Bản của tác giả Tôn Phi.

Ảnh bìa sách Chân dung nhà Tư Bản của tác giả Tôn Phi đã phát hành trên Amazon.


Chân dung nhà Tư Bản.

Tác giả: Tôn Phi.

Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2021.

Giá sách: PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 460 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB-Chủ tài khoản: Tôn Phi. @ Charlie publishing corporation. All rights reserved.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

Sau khi chuyển xong tiền sách, quý bạn tải sách về tại đây:

Ảnh minh họa: Hai ông bà Charlie.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s