Giới thiệu sách mới: Giày thủy tinh.

Ở Hàn Quốc, không ai là không biết phim Giày thủy tinh (Glass slippers).

Cô tôi ở quê thích phim Giày thủy tinh lắm. Tôi làm sách này để tặng cô. Từ ngày có ý tưởng đến hôm nay ra thành phẩm đầu tiên là mất hơn 2 tháng.


Giày thủy tinh, chuyện kể về các chaebol đời đầu của Hàn Quốc. Ông ngoại, chủ tập đoàn tư bản, tìm lại được cô cháu nhỏ thất lạc nhiều năm.


Giày thủy tinh. Số trang: 75 trang. ISBN: 9798801546537.

Giá: 400 000 VNĐ. Chỉ có tại nhà xuất bản Sống Mới- tập đoàn xuất bản Charlie.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB-Chủ tài khoản: Tôn Phi. Trân trọng cám ơn quý vị.

tonphi2021@gmail.com

4 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s