Giới thiệu PDF sách Giáo trình văn học Mỹ của nhóm tác giả Tôn Phi.

Kính thưa quý vị,

Mỹ là một nước đế quốc, hiểu theo nghĩa quản trị toàn bộ quả địa cầu.

Văn chương Mỹ cũng dẫn đầu thế giới về nhiều phương diện. Nghiên cứu văn chương Mỹ để thêm hiểu nước Mỹ.

Giáo trình văn học Mỹ của nhóm tác giả Tôn Phi không chỉ dành cho chuyên gia ngành văn học. Nó cũng được đánh giá cao bởi các nhà nghiên cứu Kinh Thánh, cơ sở vận hành của nước Mỹ. Các nhà nghiên cứu sử học cũng đánh giá rất cao giáo trình này.

Sách có mã ISBN được cấp bởi Hoa Kỳ. Nội dung được chuẩn hoá từng ngày.


Giá sách:

PDF: 250.000 VNĐ. Bạn nào cần sách in thì chúng tôi cấp phép để in.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách:

142720499-ACB-Tôn Phi.

Momo: 0344331741. Paypal: +84344331741.

Liên lạc nhận sách: tonphi2021@hotmail.com.

Trân trọng cám ơn quý vị.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s