Trước khi phê phán người khác.

Một bạn nữ đang cầm trên tay cuốn Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa Tư Bản của triết gia Lê Minh Tôn.

Trước khi phê phán người khác, chúng ta cần biết mình sai chỗ nào.

Bản quyền sách Sửa lỗi chính tả và lỗi ngữ pháp là của người Tàu. Các tác giả Việt Nam sao đi chép lại và bảo là của mình. Điều đó là không nên.

Tôi vẫn cùng các tác giả viết sách và chẳng ai kiện ai bản quyền cả. Tất cả cùng mục tiêu chung là phổ biến tri thức, phổ biến văn hóa.

Bạn nào muốn tham gia biên tập sách, hãy liên lạc với chúng tôi, có lợi nhuận sẽ được chia đều theo một tinh thần hiến chương, hiến ước.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

Trân trọng cám ơn các bạn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s