Nhà xuất bản Sống Mới và mục tiêu phát hành 3 triệu cuốn sách trong năm 2022.

Ảnh: Ông chủ nhà xuất bản Sống Mới và một tác giả trong giờ làm việc.


Nhà xuất bản Sống Mới là nhà xuất bản đầu tiên áp dụng hình thức kinh doanh Tư Bản chủ nghĩa ở Việt Nam. Tại đây, chúng tôi cho khách lấy sách trước, khi nào có trả tiền sau.


Mục tiêu của chúng tôi trong năm 2022 là phát hành 3 triệu cuốn sách ra khắp toàn cầu. Cho tới nay đã gần 2 triệu. Vậy chỉ thiếu 1 triệu nữa là đạt mục tiêu.


Nếu bạn yêu sách và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, hãy nộp đơn xin làm việc cho nhà xuất bản Sống Mới.
tonphi2021@gmail.com (gặp ông Tôn Phi).
tonthanck@gmail.com (gặp ông Tôn Thân).

Đặt mua sách Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa Tư Bản của nhà văn Tôn Phi.

Ảnh bìa sách Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa Tư Bản của tác giả Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn) đã phát hành trên Amazon.

Giá sách: PDF: 230 000 VNĐ. Sách in: 550 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-ACB-Tôn Phi.

Sau khi trả tiền (hoặc sau khi nhận lương trả), các bạn tải sách xuống tại đây:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s