Tai nạn là điều không thể tránh khỏi.

Figure 1. Một bạn đọc đang cầm trên tay cuốn “Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa Tư Bản” của ông Tôn Phi.

Khi một nhà xuất bản ra đời, không sớm thì muộn, sẽ vấp vào chuyện bị cáo buộc đạo văn bởi những cuốn sách đã in.

Một ngày nọ, tôi nhận được một tác phẩm. Tôi giúp đưa lên thị trường và tác giả tác phẩm đó nói tôi đạo văn. Sau đó chúng tôi gỡ xuống. Tức là nó không còn trên thị trường, vẫn bị chửi rủa. Nhiều người không rõ thực hư câu chuyện nên rất hoang mang. Người ta nói “‘tâm viên, ý mã”. Tâm, ý của con người như con vượn, con ngựa, chạy nhảy lung tung, không dừng lại.

Vì vậy chúng tôi im lặng, mất tích. Ai cầm bút sẽ bị nhiều người căm thù. Nhưng cũng có nhiều bạn. Có nhiều tác giả thành phần cũng đọc được và cảm thông câu chuyện.

Làm thế nào để không bị đánh cắp tác phẩm, hay bị nói rằng mình đạo văn, đó là không gửi bản thảo đi linh tinh. Bạn Nhã Khuê tâm sự khi nghe câu chuyện của chúng tôi.

Chân thành chia sẻ kinh nghiệm.

Tôn Phi (Lê Minh Tôn)

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com

Trân trọng cám ơn quý vị.

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s