Giới thiệu sách “Nhà tiên tri” của tác giả Loan Mỹ và Tôn Phi (tái bản lần thứ 2).

Ảnh bìa sách đã phát hành trên Amazon.

Tên sách: Nhà tiên tri.

Tác giả: Loan Mỹ (chủ biên)-Tôn Phi (biên tập).

Đơn vị phát hành: Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2022.

Về mỗi tác giả tiên tri, chúng tôi chỉ dành cho 2 trang. Chúng tôi đưa ra các phân tích hơn là các dự báo. Qúy bạn cùng chúng tôi phân tích đúng/sai trong lời nói của mỗi người.

Góp ý, liên lạc tác giả:

Loan Mỹ <tmyloan1812@gmail.com>

Tôn Phi: tonphi2021@gmail.com

Sau khi gởi tiền sách, qúy vị tải sách về đọc tại đây:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s