Giới thiệu sách Nguyên lý thị giác của tác giả Tôn Phi

Xin hãy mua nhiều sách có cùng tựa này để cùng nhau đọc và so sánh.

Đẹp xấu hẳn phải có tiêu chuẩn. Bằng chứng, con người đều thích tỉ lệ vàng.

Ngoài ra còn có các tiêu chuẩn khác nữa. Tập hợp của những tiêu chuẩn này, chúng ta tạm gọi đó là nguyên lý của thị giác.

Nguyên lý thị giác cố gắng phác thảo điều đó.

Giá sách:

PDF: 250 000 VNĐ.

Sách in: 400 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Trân trọng cám ơn quý vị.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s