Giới thiệu sách Biên khảo về giáo sư Tạ Quang Bửu

Giá sách:

PDF: 250 000 VNĐ.

Sách in: 400 000 VNĐ.

Liên lạc mua sách: tonphi2021@gmail.com

Trân trọng cám ơn các bạn.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s