Giới thiệu sách Đế quốc La Mã và Liên minh châu Âu EU của tác giả Tôn Phi, tái bản lần thứ 02.

Tên sách: Đế quốc La Mã và Liên minh châu Âu (EU)

Tác giả: Loan Mỹ và Tôn Phi.

Giá sách:

PDF: 150 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi. Bạn nào có ví Paypal thì gửi qua Paypal: teacherkimngan@hotmail.com.

Điện thoại hỗ trợ mua sách: +84344331741.

Bạn nào đã gửi tiền sách rồi thì tải sách về học tại đây:

Sách vẫn đang được nâng cấp, sửa chữa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s