Giới thiệu sách Chân dung Võ Tánh và người dân Gò Công, tác giả Đặng Thanh Xuân.

Giá sách:

Sách in: 400 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi. Bạn nào có ví Paypal thì gửi qua Paypal: tonphi2021@hotmail.com.

Bạn nào đã gửi tiền sách rồi thì tải sách về (bản rút gọn) học tại đây. Bản in, đầy đủ, chúng tôi sẽ gửi đến cho bạn trong vòng từ 1 đến 2 tuần.

3 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s