Giới thiệu sách Văn học Đài Loan của tác giả Tôn Phi, tái bản lần thứ 02.

Ảnh bìa sách Văn học Đài Loan của tác giả Tôn Phi.

Giá sách:

PDF: 150 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi. Bạn nào có ví Paypal thì gửi qua Paypal: tonphi93@icloud.com.

Bạn nào đã gửi tiền sách rồi thì tải sách (bản rút gọn, định dạng PDF) về học tại đây:

Góp ý tác giả: tmyloan1812@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s