Giới thiệu sách Chiến tranh Đông Dương của soạn giả Tôn Phi.

Sách Chiến tranh Đông Dương.

Tác giả: Tôn Phi.

Nhà xuất bản Sống Mới, phát hành năm 2022.

Giá sách:

Sách PDF: 120 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Liên lạc mua sách: tonphi2021@gmail.com. Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

Paypal, Payoneer: tonphi2021@gmail.com

Trân trọng cám ơn quý bạn.

Bạn nào đã gửi tiền sách rồi thì tải sách PDF xuống tại đây. Bạn nào chưa gửi cũng được phép tải xuống rồi có thể trả tiền sau:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s