Tôi là một kẻ độc tài


Để quản trị nhà xuất bản Sống Mới, chàng thư sinh đã trở thành một tên độc tài. Từ ngày mở nhà xuất bản, tôi đâm ra nguyên tắc, kỷ cương, làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau kỹ càng.

Chiều nay, giáo sư Nguyễn Khắc Mai xin một chương sách truyền thuyết mẹ Âu Cơ-bố Lạc Long Quân. Đến vị đầu ngành như hiền triết Nguyễn Khắc Mai mà cũng cần sách của Charlie, thì quý bạn biết Charlie thắng đến mức độ nào rồi.

Sếp Phi và cô Vy đang đọc sách Phân tích Truyện Kiều.

Mọi ông sếp trên đời đều phải độc tài. Các bạn là nhân viên thì các bạn phải tuân phục sếp. Học sinh cũng phải tuân phục thầy cô.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s