Giới thiệu sách “Buổi dậy thì, những điều cần biết” của các tác giả Loan Mỹ & Tôn Phi.

Sách “Buổi dậy thì, những điều cần biết” của hai tác giả Loan Mỹ và Tôn Phi.

Nhà xuất bản Sống Mới, phát hành năm 2022.

Số trang (dự kiến): 150 trang

Giá: Sách PDF: 120 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499 – ACB- Tôn Phi.

Email đặt sách: tonphi2021@hotmail.com. Paypal: +84344331741

Phone: 0344331741

Trân trọng cám ơn quý vị.

Tôn Phi.

Sau khi gởi tiền sách, quý vị tải sách PDF (bản rút gọn) về đọc tại đây, trong lúc chờ Nhà xuất bản giao bản chính:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s