Giới thiệu sách Hiểm họa của tội ngoại tình của tác giả Tôn Phi và Chris Vũ

Nhà xuất bản Sống Mới, tập đoàn xuất bản Charlie hân hạnh giới thiệu.

Sách “Hiểm họa của tội ngoại tình” của hai tác giả Chris Vũ và Tôn Phi.

Nhà xuất bản Sống Mới, phát hành năm 2022.

Số trang (dự kiến): 150 trang

Giá: Sách PDF: 230 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499 – ACB- Tôn Phi.

Email: tonphi2021@gmail.com. Paypal: tonphi2021@gmail.com

Phone: 0344331741

Trân trọng cám ơn quý vị.

Tôn Phi.

Sau khi gởi tiền sách, quý vị tải sách PDF về đọc tại đây:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s