Giới thiệu sách Khám phá cơ thể người đàn ông của tác giả Dina Huỳnh.

Tên sách: Tìm hiểu cơ thể người đàn ông

Tác giả: Tôn Phi, Dina Huỳnh (USA).

Giá sách:

PDF: 230 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi. Bạn nào có ví Paypal thì gửi qua Paypal: tonphi93@icloud.com.

Điện thoại hỗ trợ: 0344331741 (gặp ông Tôn Phi).

Dự phòng: 090 8599066 (gặp trợ lý của ông Tôn Phi).

Bạn nào đã gửi tiền sách rồi thì tải sách về đọc tại đây:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s