Giới thiệu sách “Bolsa có gì lạ không em?” của tác giả Tôn Phi và Victoria Rocco.

Tên sách: Bolsa có gì lạ không em?

Tác giả: Tôn Phi (chủ biên)- Victoria Rocco(phụ tá).

Đơn vị phát hành: Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2022.

Về mỗi bài chúng tôi chỉ dành cho 2 trang. Chúng tôi đưa ra các phân tích về văn hóa cho quý bạn tiện theo dõi.

Giá sách:

Sách PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Sau khi gởi tiền sách, qúy vị tải sách về đọc tại đây:

Góp ý, liên lạc tác giả:

Tôn Phi: tonphi2021@hotmail.com

Victoria Rocco: roccovictoria999@gmail.com

Trân trọng cám ơn quý bạn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s