Để trở thành nhà khoa học, bạn cần phải biết làm việc trên số lớn và làm việc trên tư liệu gốc.

Để trở thành nhà khoa học, bạn cần phải biết làm việc trên số lớn và làm việc trên tư liệu gốc.

Làm việc trên số lớn

Gieo đồng xu 10 lần, có thể bạn được 6 úp, 4 ngửa.

Gieo đồng xu 1000 lần, có thể bạn được 550 úp, 450 ngửa.

Gieo đồng xu 10 000 lần, bạn được 5000 mặt úp, 5000 mặt ngửa.

Đến đây, tỉ lệ mới ổn định và chính xác.

Làm việc trên tư liệu gốc

Tại các nước làm việc trên tư liệu gốc như Hàn Quốc, Nhật Bản, sách giáo khoa có tính kế thừa do đó không cần phải thay mới sách giáo khoa hàng năm.

Làm việc trên tư liệu gốc là tinh thần truy cầu chân lý đến tận cùng.

Cái khó của những người có phong cách làm việc như vậy là có thể không gặp môi trường thích hợp. Cụ thể, không có nơi thu mua sản phẩm sáng tạo.

Tôi may mắn tìm được Amazon. Người ta nói: “Cư an, tư nguy”. Tôi và các anh nghiên cứu cách để hết phụ thuộc vào Amazon. Chúng tôi chỉ mới thành công bước đầu và vẫn còn đang gặp rất nhiều khó khăn.

Một người dễ trở thành nhà khoa học nếu may mắn tìm được thầy giỏi, sách hay. Có anh nghĩ ra cách lấy cục gôm gắn lên cây bút chì. Một nhà tư bản đi qua và mua phát minh đó với giá 5 triệu đô. Đó là một nhà tư bản giỏi. Nếu gặp nhà tư bản dở, cùng lắm đó chỉ là trò chơi trẻ con chứ không được tính là phát minh. Cơ duyên gặp gỡ con người rất diệu kỳ.

Làm việc trên tư liệu gốc là chỉ nghe chân lý mà thôi. Ví dụ, sử quan bên Tàu chép sử. Vua nước Tàu đi qua, bảo là phải sửa chương sửa viết về mình đi. Sử quan đáp:

– Bệ hạ có chém đầu thần thì thần vẫn không thể viết sử gian dối.

Nhà vua thấy không đe dọa được sử quan được nữa, nên cũng lặng lẽ đánh trống lảng rồi bỏ đi.

Khi mới bắt đầu, người làm việc trên tư liệu gốc sẽ gặp rất nhiều thiệt thòi. Càng về sau, vinh quang dành cho người làm việc trên tư liệu gốc sẽ vô cùng to lớn. Bởi, sự thật lớn lên cùng năm tháng.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 30 tháng 05 năm 2022

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

Trợ lý: tonthanck@gmail.com

Phone, WhatsApp, Signal: +84344331741 (gặp ông Tôn Phi).

Bài viết đã được đưa vào sách Để trở thành nhà khoa học của nhà văn Tôn Phi. Mời các bạn đặt mua.

8 comments

      • Tôn Phi Số 3 cũng được nhưng mình bỏ luôn số 1 và 2 lấy số 3 đứng đầu nhé Tôn Phi

        Like

  1. Nhìn tướng và dáng đứng là biết bậc Cao Nhân rồi Tôn Phi à.. XUẤT SẮC

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s