Giới thiệu sách Tuyển tập Truyện Cười của các tác giả Hường Lê.

Sách Tuyển tập truyện cười của các tác giả Tôn Phi và Hường Lê.

Nhà xuất bản Sống Mới (Tập đoàn xuất bản Charlie) phát hành năm 2022.

Giá sách:

Sách PDF: 230 000 VNĐ.

Sách in: 400 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Paypal: teacherkimngan@hotmail.com

Trân trọng cám ơn quý vị.

Đặt mua sách: tonphi2021@hotmail.com (gặp ông Tôn Phi).

Liên lạc tác giả: rosalee1941@yahoo.com (gặp bà Hường Lê)

Trân trọng cám ơn quý vị.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s