Nhà khoa học phải tự lo thân từ A đến Z.


Khi tôi phát minh ra hình thức nhà xuất bản PDF (tôi dùng đúng chữ “phát minh”), một số tổ chức và tư nhân đã gởi tiền về cho tôi.
Một thế hệ khoa học gia hoàn toàn mới.
Tôi là khoa học gia. Tôi đã khởi nghiệp với chỉ 15 ngàn Việt Nam đồng.
Bạn cũng sẽ làm được như tôi.

5 comments

  1. Tớ cũng ở nông thôn trên tận yên bái ý, vùng núi ý. Tớ xuống Hà Nội tớ học đại học, và ở lại, tớ cũng vất vả để cố gắng trụ tại thủ đô. gia đình t bố mẹ công nhân thôi, không có gì cả.
    Từ khi học đại học, tớ đã làm thêm đủ nghề kiếm sống.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s