Vì sao Putin sẽ không thua?

Figure 1. Tổng thống Nga Vladimir Putin, và người truyền chức cho ông ta, tổng thống Nga Boris Yeltsin.


Putin đang nắm trong tay tử huyệt của thế giới, không chỉ là dầu, mà còn là hồ chứa nước lớn nhất thế giới, hồ Bai-can ở Si-bê-ri-a.


Tình trạng chiến tranh thế giới thứ 3 này kéo dài, thì, phần còn lại của cả nhân loại sẽ đói kém. Riêng nước Nga thì có hồ Bai-can, với trữ lượng cá, nước ngọt, thực vật thủy sinh dường như vô tận, luôn luôn no đủ.


Đằng sau Putin còn là đảng Cộng Sản Quốc Tế. Putin nói đúng, Mỹ và Tây Âu đã ép Putin xâm lược Ukraine. Đáng lẽ các nước nên để cho một Ukraine trung lập, theo văn hóa Chính giáo đông phương truyền thống. Tôi nói văn hóa chứ không phải giáo hội.


Thủ tướng của nước liền kề nước Nga, nước Phần Lan, đòi loại bỏ Putin, e là mộng tưởng. Đằng sau Putin còn nhiều nhân vật nữa, nói chung không ai có thể đánh lại với Putin, đấu với Putin chỉ có thua.


Ngày nay, thế giới lâm vào tình trạng sự đã rồi. Tình trạng sự đã rồi có nghĩa là, Putin không còn đường tiến, không còn đường lùi, Zelensky cũng không còn đường tiến, không còn đường lùi. Ngoại trưởng Mỹ hồi hưu Henry Kissinger đòi Zelensky đầu hàng cục bộ trước Putin, e rằng cũng khó, vì giả sử Zelensky có nghe lời Kissinger thì đội ngũ binh tướng-người gốc Ukraine, không bao giờ cho phép Zelensky đầu hàng. Về phần Putin, đã cưỡi trên lưng cọp, cũng không thể ngừng cuộc chiến. Nói cách khác, chiến tranh Nga-Ukraine sẽ ngày càng lan rộng ra và đây chỉ mới là bắt đầu của chiến tranh thế giới III.


Có nhiều người rất hả hê vì chiến tranh Nga-Ukraine xảy ra. Lời của Thượng Đế, phán qua miệng ông Sa-lô-môn, vị vua khôn ngoan nhất thế gian, rằng: “Chớ khoe-khoang về ngày mai; Vì con chẳng biết ngày mai sẽ sanh ra điều gì.” (Châm ngôn-The Proverbs, chương 27 câu số 1).
Chiến tranh Nga- Ukraine ảnh hưởng rất lớn đến nhân tình thế thái nước Việt Nam. Trung Quốc không can chi, vì cơ cấu chính trị, cơ cấu kinh tế của họ đã ổn định. Còn Việt Nam, một nước cơ cấu kinh tế, cơ cấu chính trị chưa ổn định, lại gặp một nền khoa học xã hội bị kiềm tỏa, cộng thêm thiên tai, là đất nước gặp cảnh “cách sơn đả ngưu”, hậu quả các thành phần thường dân cảm thấy nặng nhất. Tập đoàn Charlie của chúng tôi cũng là nạn nhân hết sức rõ ràng. Trước chiến tranh, sách bán rất chạy, khi có chiến tranh, sách chủ yếu là sách cho. (Nhà xuất bản duy nhất tại Á châu dám thu hồi, bồi thường sách lỗi). Các ngành như ngân hàng, y dược càng lâm vào khủng hoảng, mà chúng tôi gọi đó là khủng hoảng thừa, nền kinh tế dumping. Nạn bằng cấp giả bấy giờ mới bộc lộ.

“Ai bền lòng cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu”-Ma-thi-ơ chương 24.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 01 tháng 06 năm 2022.
Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)
Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com
Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741
Trợ lý: Ký giả quốc tế Nguyễn Kinh Doanh: doanh@dslextreme.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s