Chuyện cụ nội tôi (3)

Tôn Phi trên chuyến tàu về quê, năm 2019.


Ở Hà Tĩnh, ai cũng biết chuyện ông cố nội nhà tôi, Tôn Lệ. Sau đây sẽ gọi là cụ nội cho giản đơn.

Lúc tôi về làng, các cụ già trong làng vẫn kể, ngày xưa cụ nội tôi mở sập gạo ra cứu dân trong lúc dân đói kém.

Nhờ ơn của cụ nên các cô dì chú bác họ hàng của tôi, ai cũng khá giả. Người ta gọi đó là “Phúc Đức nhờ tổ”.

Có thể bạn chưa biết: Khi Hàn Quốc chưa có Samsung, LG thì cụ Tôn Lệ đã có công ty Tam Anh rồi. Ngày đó là khoảng những năm 1946. Công ty Hoa Anh của cụ nội tôi sắp thành chaebol thì Trung Quốc xúi người Việt giết người Việt. Nản quá, cụ bỏ về quê làm lão nông.

Sau này bị tịch thu tài sản, cụ lười, không làm gì nữa. Nếu ngày đó cụ nội tôi tiếp tục làm tư bản công nghiệp thì LG, Samsung ngày nay hít khói.

Nhiều người nói, LG, Samsung chỉ là ăn may. Họ không thể bằng cụ Tôn Lệ nhà tôi được. Bọn này đi sau.

Nay cụ sinh ra thằng cháu đặt tên là Tôn Phi đang mở tập đoàn Charlie, xuất bản toàn cầu. Chỉ mong đi đúng con đường mà cụ đã đi năm nào.

Viết tại quận 7, Sài Gòn.
Ngày 01 tháng 06 năm 2022.

Tonphi2021@hotmail.com.
Trợ lý: beauteme@gmail.com.

4 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s