Truyện ngắn: Ông Charlie đi làm phụ hồ.

Chuyện kể rằng, năm ấy, do một vụ kiện bản quyền, tập đoàn Charlie phá sản. Ông Tôn Phi đóng cửa nhà xuất bản Sống Mới, và đi làm phụ hồ.

Đi đến đâu, anh Tôn cũng được nhiều người yêu mến. Ông chủ thầu nói, chú em Tôn Phi giúp anh mở công ty phụ hồ. Ông Tôn Phi nói, sao không mở tập đoàn luôn, mở công ty gì nữa. Cả đội phụ hồ gật gù.

Làm phụ hồ sướng hơn làm xuất bản, sáng làm tối nghỉ. Làm nghề xuất bản, anh không được thảnh thơi dù chỉ 30 phút với vợ con.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 03 tháng 06 năm 2022.

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s