Điều khoản về tác quyền.

Ông Tôn Phi ( Charlie) và bạn cùng lớp. Ảnh chụp 2016. Bản quyền ảnh: Charlie publishing corporation.

Chúng tôi cho phép bạn đọc tải sách về miễn phí và dùng trong mục đích gia đình.

Điều khoản về tác quyền của mọi cuốn sách của nhà xuất bản Sống Mới nhìn chung khá giống nhau. Mọi cuốn sách đều thuộc bản quyền của Tập đoàn xuất bản Charlie. Nghiêm cấm sao chụp, in ấn, phô-tô, lưu hành khi chưa có phép của nhà xuất bản.

Đối với khách hàng học sinh, sinh viên, Nhà xuất bản Sống Mới có giải pháp tín dụng để các em nhận sách trước và trả sau vào cuối năm học. Nghĩa là, không có tiền, các em cũng được cầm sách về trước, sách có bản quyền.

Nếu bạn nhận được một cuốn sách do sự nhầm lẫn, vui lòng hãy hủy bỏ nó. Nếu muốn đọc nó, quý vị phải gửi tiền sách cho tác giả hoặc nhà xuất bản, theo giá tiền và thông tin đi kèm trong mỗi cuốn sách.

Tính đến thời điểm hiện nay ( ngày 04 tháng 06 năm 2022), nhà xuất bản Sống Mới đã phát hành được khoảng 5000 cuốn sách trên toàn thế giới. Bạn đọc cần xem file Excel liên lạc với thư ký.

Trong một số trường hợp đặc biệt, điều khoản này có thể thay đổi, mà vẫn giữ các ý chính trong bài này.

Phòng bản quyền của nhà xuất bản Sống Mới giải đáp các thắc mắc về vấn đề bản quyền: doanh@dslextreme.com Phone: 001 (213) 361-7929. (gặp ông Nguyễn Kinh Doanh).

Liên lạc trực tiếp với tác giả Tôn Phi. tonphi2021@hotmail.com.

Phone, Whatsapp, Signal, Momo: +84344331741 (gặp ông Tôn Phi)

Hiện nay ông Tôn Phi đồng thời là giám đốc của Trung tâm Văn Bút Việt Nam.

Trợ lý: tonthanck@gmail.com.

Liên lạc mua cổ phiếu của tập đoàn Charlie tại: teacherkimngan@hotmail.com.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s