Giới thiệu sách Làm việc cho FBI của nhóm tác giả Tôn Phi.

Làm việc cho FBI

Tác giả: Loan Mỹ, Tôn Phi.

Nhà xuất bản Sống Mới, phát hành năm 2022.

Giá sách:

Sách PDF: 120 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB-Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Liên lạc mua sách: tonphi2021@hotmail.com. Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741.

Paypal và hộp thư hỗ trợ: teacherkimngan@hotmail.com.

Bản xem trước của sách tại đây:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s