Giới thiệu sách Quản trị kinh tế vĩ mô của tác giả Tôn Phi.

Ảnh bìa sách Quản trị kinh tế vĩ mô của tác giả Tôn Phi.

Sách Quản trị kinh tế vĩ mô.

Tác giả: Tôn Phi (Việt Nam), Phạm Mỹ Vân (USA), Nguyễn Xuân Nam (USA).

Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2022

Giá sách:

PDF: 250 000 VNĐ.

Sách in: 400 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách:

142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Email: tonphi2021@hotmail.com.

Trợ lý: doanh@dslextreme.com

Sau khi chuyển khoản tiền sách, các bạn tải sách về tại đây:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s