Chân dung nhà tư bản: Của trời trả lại cho trời.

Nhà tư bản Tôn Phi. Ảnh chụp năm 23 tuổi (2016).

Khi mở Tập đoàn xuất bản Charlie, nhà xuất bản Sống Mới, tôi đã nghĩ chỉ mở cho vui. Không ngờ, lại có yêu mến nhà xuất bản trẻ măng này. Vào lúc thành tựu nhất, sách bán ầm ầm, chúng tôi đã tính đến một ngày nào phá sản. Mọi doanh nghiệp đều có lúc thịnh lúc suy và điều đó không tránh khỏi. Rồi ý nghĩa của cuộc đời là gì?

Rồi tôi thấy thời gian dành cho Thượng Đế mỗi ngày một ít đi. Trong khi, cuộc phán xét chung cuộc ngày một tới gần. Người Trung Đông thường nhắc nhở nhau: “Nhà ngươi đã chuẩn bị cho ngày gặp mặt Thượng Đế chưa”.

Điểm yếu của những người hữu thần là tình thương. Tình thương sẽ khiến các con cháu hữu thần rất khó sống trong một thời đại ô tạp.

Tình thương, mà không đi với lý trí, sẽ dẫn bạn đi đến làm mồi cho tà đạo. Tà đạo hay dung cách lấy tình thương của con người để đưa con người đến với những thầy không quy phục Đức Chúa Trời. Ông cha ta hay gọi đó là “nước mắt đàn bà”.

Ông nội tôi tháng trước gọi điện vào cho tôi nói rằng: “Người giàu có, thì phải cho bớt đi. Cho người nghèo và người tàn tật. May ra còn cứu vãn được.”

Tôi vẫn rất ngạc nhiên, đối với chính mình, khi phát minh ra hình thức nhà xuất bản PDF. Thế thắng của nhà xuất bản Sống Mới là quá lớn.

Tôi đã bán được rất nhiều sách. Tôi đã cho rất nhiều.

Của trời trả lại cho trời.

Đặc biệt, mỗi thứ Bảy phải đến đền thờ để nộp 10% hoa lợi cho Đức Chúa Trời. Các nhà tư bản tin lành nộp 20%. Một thời đại khủng khiếp. Cần phải sống được bằng bất kỳ giá nào.

Là ông chủ tập đoàn, tôi kinh nghiệm rất rõ: Lộn xộn trong của lễ Một phần Mười sẽ bị rủa sả. Đây không phải chỉ là luật pháp thời Cựu ước. Vào thời Tân ước, vẫn phải giữ luật pháp này. Tất nhiên trong trường hợp gấp quá thì có thể lấy Một phần mười đó đi làm việc khác. Còn trong ngày rộng tháng dài, không ai có thể gian dối với Đức Chúa Trời trò của lễ Một phần Mười.

Việt Nam đang trong buổi lộn xộn. Nhân buổi lộn xộn này, có những đứa trục lợi rất lớn. Chẳng hạn, mấy đứa buôn đất. Gia đình Tôn Phi thì không thể làm giàu nhờ đất, gia đình Tôn Phi chỉ có thể làm giàu từ phát minh, sáng chế. Nói thực là tôi không thích buôn bán, vì buôn bán thì phải gian dối, và nhiều khi gặp phải trục trặc.

Chúng ta hãy sửa soạn cho ngày gặp mặt Thượng Đế. Ngày đó đến thật gần.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 16 tháng 06 năm 2022.

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn).

Nhà sáng lập kiêm chủ nhân tập đoàn Charlie.

Hộp thư điện tử: tonphi2021@hotmail.com

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s