Giới thiệu sách “Giáo trình văn học Tây Âu II” của tác giả Tôn Phi và Diễm Quỳnh.

Sách Giáo trình văn học Tây Âu II của tác giả Tôn Phi và Diễm Quỳnh.

Tôi đã làm việc trong rất nhiều năm để ra được công trình này, mẫu người làm việc hằng tâm.

Tủ sách văn học kinh điển thế giới.

Số ISBN:

ISBN-13: 9798779616836

Năm phát hành: 2021.

Giá sách:

PDF: 120 000 VNĐ. (cho phép nhận sách trước, trả tiền sau)

Sách in: 400 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Hộp thư đặt sách: tonphi2021@hotmail.com.

Paypal và hỗ trợ: +84344331741.

Trân trọng cám ơn quý vị.

Trợ lý: tonthanck@gmail.com.

Mời quý vị và các bạn đặt mua. Dù quý vị học tập, lao động trong ngành nghề gì, thì cũng nên mua sách Giáo trình văn học Tây Âu II. Hiểu biết là sức mạnh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s