Ông Tôn Phi, giám đốc Nhà xuất bản Sống Mới đang giao sách cho khách.


Tự điển danh ngôn thế giới.
Xuân Tước và Hồng Giang chủ biên.
Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 1971.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s