Niềm hạnh phúc của cô dược sĩ đại học khi đọc sách Hữu thể và tự do của tác giả Nguyễn Huy Canh.

Năm 2018, có một giáo sư triết học (làm chức rất lớn trong ngành công lực) gặp Tôn Phi và nói: “Chúng tôi cũng biết chúng tôi sai rồi, nhưng không sao sửa được”.

Dạo gần đây, nhiều người thuộc các ngành như xây dựng, y dược,…bắt đầu quan tâm đến triết học, ông hoàng của các môn khoa học.

Cô dược sĩ đang đọc sách Hữu thể và tự do của tác giả Nguyễn Huy Canh.

Từ năm 1980, các trí thức Pháp cho biết, nền triết học của thế giới đang gặp khủng hoảng. Tất cả các triết học cũ (Kant, Hegel, Karl Marx…) đều đã trở nên lỗi thời. Mấy bài báo dân chủ, nhân quyền lèo nhèo không đi đến đâu. Họ đã đề xuất một nền triết lý mới cho thế giới, triết lý Tân Dân.

Trên thế giới, hiếm có một nhà triết học nào làm được một cuộc cách mạng mang tính chất hình nhi thượng học, như nhà triết học Nguyễn Huy Canh ở Việt Nam, với tác phẩm “Hữu thể và tự do”.

Các hiệu trưởng, hiệu phó, các nhà lãnh đạo giáo dục, nếu có lương tâm, phải mua sách Hữu thể và tự do về cho sinh viên. Sách chỉ có trên Tập đoàn xuất bản Charlie.

ĐẠO LÀ ĐƯỜNG ĐI TÌM TÂM ĐẾ TÔN ĐỨC.

Liên lạc mua sách: tonphi2021@hotmail.com. (gặp ông Tôn Phi, giám đốc nhà xuất bản Sống Mới).

Liên lạc tác giả: nguyenhuycanh5454@gmail.com.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s