Mời quý vị tham gia các dự án giáo dục của Liên Hiệp Quốc.

Hiện nay, Liên Hiệp Quốc có nhiều dự án giáo dục, mở cửa cho bạn tham gia. Những dự án này có một ít công tác phí cho các thành viên chính thức và các cộng tác viên. Bạn có khả năng gì hãy đóng góp khả năng đó.

Đặc biệt, nếu bạn có nhà cửa và khởi động một dự án giáo dục tại gia, thì có rất nhiều người trong Liên Hiệp Quốc sẵn sàng giúp bạn không chút chậm trễ.


Các bạn có thể tìm thấy những dự án này trên trang nhà của Liên Hiệp Quốc (un.org) hoặc các phương tiện truyền thông đại chúng uy tín khác.

Hôm nay, có một quý khách vừa mua sách Cùng học để giáo dục con trẻ của giáo sư Nguyễn Đình Cống, nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2022, nnhằm chữa trẻ tự kỷ. Mục tiêu của Liên Hiệp Quốc là nâng cao chỉ số hạnh phúc của con người trên địa cầu.

Mời quý vị tham gia các dự án giáo dục của Liên Hiệp Quốc.

Trân trọng,

Người giới thiệu: Tôn Phi.

Ông Tôn Phi đang phát biểu về kinh điển dân tộc trong một hội thảo tại quận 3, Sài Gòn.

Liên lạc: tonphi2021@hotmail.com.

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741.

Trợ lý: tonthanck@gmail.com

Bản quyền ảnh: Nhà xuất bản Sống Mới, Tập đoàn xuất bản Charlie.

One comment

  1. Hello.

    I hope you will not be embarrassed to read from me for the first time considering how the world is today? I am for good. Let me introduce myself to you first. My name is (Mrs. Isabella William Helmreich) from the United States of America, I married an American successful businessman, Dr. William Helmreich. I would like to have a talk with you regarding the business level in your country & investors relation. My plan is to invest some money in your country under your control as a citizen.

    Thanks & have a great day

    Mrs. Isabella William.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s