Tập đoàn xuất bản Charlie trên con đường trở thành chaebol đầu tiên của đất nước Việt Nam.

Ảnh: Một buổi họp báo giới thiệu sách Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa Tư Bản của tác giả Lê Minh Tôn. Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2021.

Vào năm 1949, đáng lẽ Việt Nam đã có chaebol đầu tiên. Đó là công ty Tam Anh của cụ nhà tôi (Tôn Lệ). Công ty của cụ nội tôi chuyên về may mặc, có quan hệ với người Pháp sẵn. Vì chiến tranh nên chaebol Tam Anh bị gián đoạn.

Năm 2021, sau 70 năm, tôi mở tập đoàn xuất bản Charlie. Lần này hy vọng không gặp vận hạn như 70 năm trước nữa, Việt Nam sẽ có chaebol thực thụ đầu tiên.

Để được gọi là chaebol của một dân tộc, cần có 3 yếu tố:

Một là, một tập đoàn có văn hóa dựa trên kinh điển dân tộc của dân tộc đó.

Hai là, tập đoàn đó có một mặt hàng kinh doanh cốt lõi, và các nhân viên của tập đoàn có phát minh.

Ba là, duy trì dựa trên kế thừa huyết thống, gọi là giai đoạn truyền tử, kết hợp với truyền hiền, nghĩa là trong các con cháu, chọn đứa giỏi nhất lên kế vị tập đoàn.

Xét cả 3 yếu tố đó, Charlie của Tôn Phi là chaebol đầu tiên của dân tộc Việt Nam. Tất nhiên, một chaebol của Việt Nam sẽ không thể nào so sánh nổi với một chaebol của Hàn Quốc, xét về cả quy mô lẫn chất lượng.

Bài viết đã được đưa vào sách Hàn Quốc, kỷ nguyên của các chaebol của tác giả Tôn Phi.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 23 tháng 06 năm 2022

tonphi2021@hotmail.com

One comment

  1. Cảm ơn Anh Tôn Phi về bản PDF lần nữa nhé! Trong đó có Danh mục nhiều sách hay quá ạ…Chúc anh bán đắt hàng nhé..!!!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s