Truyện ngắn: Trụ sở của Tập đoàn xuất bản Charlie.

Trụ sở của tập đoàn Charlie. Ảnh minh họa tư liệu.

Năm 2030, tại Liên bang Đông Dương. Trụ sở của nhà xuất bản Sống Mới tại quận 7, Sài Gòn.

Cả một tập đoàn xuất bản, chỉ cần trụ sở khoảng 400 mét vuông, với chỉ khoảng 3-4 nhân viên. Từ căn phòng nhỏ nhìn ra thành phố này, ông Charlie và các nhân viên đời đầu đã làm ra khoảng 300 cuốn sách, phục vụ độc giả Việt Nam và độc giả thế giới.

Trong tập đoàn Charlie, có 2 sinh viên thực tập, một nam và một nữ. Ông Charlie cấp cho mỗi người một bộ bản quyền. Một sinh viên học ngành thiết kế sẽ cần phải có 4 phần mềm bản quyền. Mua ngoài chợ mất 250 triệu, nó sẽ không mua và xài hàng lậu. Biết vậy, ông Charlie mua cho nó hàng bản quyền.

Thực ra thì, ông Charlie cũng không biết ông có bao nhiêu cuốn sách thất lạc trong dân gian nữa. Ông không biết thì cũng không ai biết được. Người ta chỉ ước lượng con số mà thôi. Theo ước lượng, có khoảng 1 triệu cuốn sách của Nhà xuất bản Sống Mới đang lưu hành trong nhân gian, bản in và bản điện tử.

Thực ra thì, trong 2 năm đầu tiên hoạt động, nhà xuất bản bị lỗ. Vợ của ông Charlie và gia đình bên ngoại phải bù vào, cho sự bốc phét quá mức tưởng tượng của ông. Sang đến năm thứ 3, tập đoàn mới có tích lũy tư bản. Truyền thuyết lấy vợ nhà giàu, làm giàu không khó của Trọng Thủy-Mỵ Châu là có thật.

Ông giám đốc Tôn Phi không nhường lại tập đoàn cho con gái, mà nhường lại cho thằng cháu gọi vợ bằng dì.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 24 tháng 06 năm 2022.

Tôn Phi (Triết gia Lê Minh Tôn)

Góp ý tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s