Giới thiệu sách Người bác sỹ thị thành của tác giả Tôn Phi.

Tên sách: Người bác sỹ thị thành.

Tác giả: Tôn Phi.

Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2022.

Góp ý tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741.

Giá sách: PDF: 250 000 VNĐ.

Sách in: 400 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Liên lạc mua sách: teacherkimngan@hotmail.com.

Trân trọng cám ơn quý vị.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s