Truyện ngắn: Nhân viên của sếp Phi.

Ở quận 7, Sài Gòn, không ai là không biết sếp Phi. Năm 2021, sếp Phi mở được Tập đoàn Charlie, là tập đoàn xuất bản thứ hai tại Á châu.

Sếp Phi là một thiên tài không ai sánh kịp, về văn học. Trong giấc mơ sếp cũng sáng tác văn chương. Bởi vậy sếp luôn gầy gò, khắc khổ. Cuốn sách đầu tay của sếp, Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa tư bản nổi tiếng khắp toàn cầu.

Nhân viên của Tập đoàn Charlie là các bạn trẻ xinh đẹp, tài năng trên nhiều lĩnh vực. Các bạn đang chuẩn bị cho Việt Nam tiến lên nền kinh tế tri thức vào năm 2025:

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 29 tháng 06 năm 2022.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s