Giới thiệu sách Kỹ sư Phượng Hoàng, những lời khuyên cho sinh viên Việt Nam.

Ông Phượng Hoàng là một trong những kỹ sư la-de đầu tiên trên đất Mỹ. Từ xứ sở cờ hoa, hằng ngày ông Phượng Hoàng gửi thư về Việt Nam cho nhà xuất bản Sống Mới chúng tôi.

Giới thiệu sách Kỹ sư Phượng Hoàng, những lời khuyên cho sinh viên Việt Nam của ký giả Tôn Phi.

Kỹ Sư Phượng Hoàng, những lời khuyên cho sinh viên Việt Nam. Soạn giả: Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2022.

Giá sách: PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Góp ý tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

Paypal: teacherkimngan@hotmail.com.

Trân trọng cám ơn quý vị.

Sau khi gởi tiền dặt sách, quý bạn tải sách xuống tại đây:

Phụ lục:

Clip Chúc mừng năm mới của ông Tôn Phi:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s