Giới thiệu sách Vietnam in Transition của tiến sĩ Anh Thơ Andres.

Ảnh trưng bày sách Vietnam in Transion.

Sách VIETNAM in Transition (Việt Nam trong thời kỳ chuyển đổi về văn hoá, giáo dục và đạo đức) của tiến sĩ Anh Thơ Andres.
Sách viết tiếng Anh 100%, dày 257 trang.

Nếu bạn muốn làm chaebol thì bạn phải đọc cuốn sách này. Các giáo sư ở Thụy Sĩ đánh giá rất cao nội dung cuốn sách.

Nhiều nhà xuất bản trên thế giới đã có sách này. Bạn đọc cũng có thể mua sách tại nhà xuất bản Sống Mới của ông Tôn Phi.

Giá bán đề nghị:
Sách PDF: 000 000 VNĐ.
Sách in: 600 000 VNĐ.

Các bạn muốn mua sách trực tiếp tại tác giả để được giảm giá: anhtho.andres@gmail.com (gặp giáo sư Anh Thơ Andres).

Hoặc mua sách tại ông Tôn Phi: tonphi2021@hotmail.com;

ACB: 142720499, Tôn Phi.

Trân trọng cám ơn quý bạn.

Phụ lục:

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s