Vấn đề bản quyền lúc Việt Nam tiến lên nền kinh tế tri thức.

Hồi sinh viên, cả làng đại học, chỉ có tôi và anh bạn cùng phòng dùng Windows bản quyền. Còn lại tất cả dùng hàng lậu. Mua bản quyền hết 2 triệu 7, mà dùng hàng lậu chỉ hết 30 nghìn, đương nhiên người ta sẽ dùng hàng lậu cho nhanh. Tư duy này, nói đâu xa, bố đẻ của tôi cũng chủ trương tiết kiệm kiểu khôn vặt này. 4 năm học, bao nhiêu tác phẩm, chỉ có tôi giữ được.

Song cái khôn ấy không thể phát triển thành Tư Bản chủ nghĩa được. Vì dùng hàng lậu nên hệ sinh thái tài chính số của Việt Nam bị chậm 50 năm so với Mỹ và 30 năm so với Trung Quốc.

Cụ thể, đáng lẽ mức lương của cử nhân văn chương chúng tôi là 3000 đô thì do xài hàng lậu, chỉ còn lại 300 đô. Trong một thời gian dài lương thấp mà không biết nguyên nhân. Bây giờ chúng tôi đã tìm ra nguyên nhân. Không phải sau 30 năm sau chúng ta sẽ đuổi kịp Trung Quốc bây giờ. Lực phát triển của Việt Nam đã bị chững lại. Trong lĩnh vực phát minh, sáng chế, các nước ăn nhau chỉ có mi-li-giây.

Trong xây dựng cũng vậy: Tiền công thiết kế của một công trình là 3.5% (hệ số chung của thế giới). Để tiết kiệm tiền công thiết kế, nhà chủ thường tự thiết kế hoẶc để nhóm thợ xây thiết kế. Kết quả là hỏng cả công trình, sau này bán lại bị mất giá.

Nực cười hơn, các chủ tiệm phô-tô biết rất rõ, những văn bản mà họ in cho khách, xào đi nấu lại từ đầu đến cuối. Bản thân các kỹ sư Việt Nam biết rõ điều này, đại học Việt Nam, gọi cho đúng chỉ là các trường cao đẳng, hoàn toàn không có phát minh. Người Việt cần một thủ tướng có tư duy kinh tế lên nhậm chức.

Nói chung là quá đau thương cho dân tộc Việt Nam. Tư duy “du kích” khiến nước ta không trở thành người lớn được. “Đất nước mình ngộ quá phải không anh, 4000 năm mãi không trưởng thành”.

Nhìn lại một quá trình, người ta đã tốn bao nhiêu công sức, bao nhiêu thời gian. Những người làm trong ngành xuất bản biết vậy, bản quyền hoá toàn bộ máy tính, giấy viết tay, đĩa nhạc hay tác phẩm của họ.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 04 tháng 07 năm 2022.

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)

Giám đốc Nhà xuất bản Sống MỚI ( New Live publishing house)

Liên lạc tác giả; tonphi2021@hotmail.com

Phone, WhatsApp, Signal: +84344331741

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s