So sánh thủy chiến đầm Thị Nại của Việt Nam và thủy chiến sông Xích Bích của Trung Quốc

Nếu so sánh về số lượng người chết thì trận Xích Bích nom có vẻ oai hùng hơn. Còn nếu xem về thế trận thì trận đầm Thị Nại 1801 mới là trận thủy chiến đẫm máu nhất trong lịch sử chiến tranh ở châu Á.

Trận Xích Bích, đoàn thuyền nặng nề của Tào Tháo đi vào Đông Ngô như bầy bò đi vào lò cạo. Trong khi, trận Thị Nại 1801, quân Nguyễn Ánh Gia Định kéo ra đánh vào đầm Thị Nại là thế ngược dòng.

Bên nhà Tây Sơn, đô đốc kiêm đại tư đồ Võ Văn Dũng quá là khủng khiếp. Ông sắp đặt một thế trận không thể bị phá vỡ cho phòng tuyến quân Tây Sơn. Chẳng may, cả một cơ ngơi đồ sộ như thế, để lọt 2 thuyền của nhà Nguyễn Ánh trà trộn vào được, đốt cháy rụi. Nói thật, trong thủy chiến đầm Thị Nại, Nguyễn Ánh thắng được Võ Văn Dũng là cái thắng ăn may.

Đang đêm đó, thế trận đang ngang ngửa. Trên ba phần tư số chiến tướng của Nguyễn Ánh muốn quay về. Đang lúc năm ăn năm thua ấy, gió thổi ngược, bao nhiêu lửa hất về phe Tây Sơn. Doanh trại quân Tây Sơn cháy rừng rực.

Trận Đầm Thị Nại là cuộc nội chiến cuối cùng trong lịch sử Việt Nam. Các cuộc chiến tranh về sau là những cuộc chiến tranh không đáng có.

“Chiến tranh Việt Nam không phải là do người Việt Nam gây ra, mà là do các siêu cường sắp đặt. Biết được điều này rồi, chúng ta sẽ xích lại gần nhau hơn” (Nguyễn Kinh Doanh-doanh@dslextreme.com).

Càng về sau, các cuộc chiến tranh ở các nước các nơi trên thế giới càng dùng nhiều hỏa lực và mức độ thương vong càng lớn lao.

Viêt tại quận 7, Sài Gòn, ngày 11 tháng 07 năm 2022.

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)

Góp ý tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

Bài viết đã được đưa vào sách Việt sử đại cương của tác giả Tôn Phi.

Ảnh bìa sách Việt sử đại cương của tác giả Tôn Phi.

5 comments

    • Nguyen Duy Khoa giả sử không có trận Đầm Thị Nại thì có lẽ ông Nguyễn Duy Khoa đang làm chaebol tàu đánh cá. Haha.

      Like

  1. viết và bán sách là công việc chính hiện nay hả em. Thu nhập sống ổn không?

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s