Gia đình Charlie đi ăn sáng.

Giờ ăn sáng, cô Nga và cô My nói với bố Phi:

  • Tuần qua bán được 3000 cuốn sách cả thảy. Thu được 80%.
  • Tốt. Bố Phi trả lời.
    Phường đến xin tiền.
    Bố Phi ủng hộ 5 triệu.
    Xong rồi gia đình Charlie chuẩn bị vào giờ làm việc. Có điện thoại video call từ độc giả Huy Hoàng ngoài Thanh Hoá. Chú Huy và bố Phi nói chuyện khoảng 10 phút.

Bảo An ơi. Chú Huy Hoàng ngoài Thanh Hoá lì xì cho con 200.000 này.
Bé Bảo An khoanh tay, nhìn vào màn hình:

– Con cám ơn chú Huy Hoàng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s