Vì sao Đức Thánh Vương Trần Hưng Đạo nhìn ra được Đại Việt có thể thắng Mông Nguyên?

Vì sao Đức Thánh Vương Trần Hưng Đạo nhìn ra được Đại Việt có thể thắng Mông Nguyên?

Đương thời, đế quốc Mông Nguyên gồm các bộ tộc Mông Cổ là tập đoàn quân sự lớn nhất thế giới. Nó sinh ra từ tộc Thát nên binh sĩ nước Đại Việt mới khắc lên cánh tay là “Sát Thát”.

Tập đoàn quân sự Mông Nguyên đang nằm ở bên kia thời kỳ đỉnh cao phong độ. Nó có thể chiếm một phần ba thế giới. Song, ở khắp châu Âu, có những bộ tộc châu Âu nổi dậy chống lại kỵ sĩ Mông-Nguyên.

Vua Trần hỏi Đức Trần Hưng Đạo: (đại ý):

“Thế giặc mạnh quá. Nên hàng hay nên đánh?”

Đức Thánh Vương Trần Hưng Đạo trả lời: “Nếu bệ hạ muốn hạng giặc thì hãy chặt đầu của thần đi rồi hẵng hàng “.

Sau câu nói này của Trần Hưng Đạo, vua Trần lấy lại được thần vía. Kế đó, vua tổ chức hội nghị Bình Than, hỏi ý kiến các tướng lĩnh quân sự trong nước. Xong rồi, vua tổ chức tiếp hội nghị Diên Hồng. Các bô lão nước Đại Việt đồng thanh đáp to:

“Đánh”

Bậc tài tình như Trần Hưng Đạo biết Mông-Nguyên đang nằm ở cuối thời sung lực. Các khan (tên gọi tù trưởng Mông Cổ) lục đục với nhau và việc tranh giành chức vụ kế ngôi Hốt Tất Liệt trở nên phổ biến. Giặc Mông-Nguyễn vẫn lấy các cuộc chinh phạt cùng với chiến lợi phẩm để nuôi cỗ máy chiến tranh quá khổng lồ.

Thời đó, địa hình nước Đại Việt vẫn còn trắc trở, người trong nước thông thuộc đường sá đi lại còn khó khăn; đừng nói đến người nước ngoài. Trần Hưng Đạo và Trần Khánh Dư bàn với nhau rằng, chặn đầu chặn đuôi, chặn đốt đường lương thực thì tập đoàn quân sự ấy tự vỡ, không cần phải đánh.

Vào buổi sáng, Đức Thánh Vương Trần Hưng Đạo soạn Dụ chư tì hịch, quen gọi là Hịch tướng sĩ, vực dậy tinh thần 3 quân.

Song giặc Mông Nguyên cũng không vừa. Chúng mua chuộc được 1/2 tướng lĩnh nước Đại Việt (dẫn đến tâm trạng bi quan của vua nhà Trần ) lúc kể trên. Các tướng nhà Trần bắt được bao nhiêu thư từ của tướng nhà Trần đầu hàng quân Mông-Nguyên từ trước khi chiến tranh xảy ra. Vào lúc mới xảy ra chiến tranh, giặc Mông-Nguyên đánh phủ đầu. Đức Thánh Vương Trần Hưng Đạo suýt mất mạng, chạy trốn được vào núi Vạn Kiếp.

Cùng lúc đó bên châu Âu người ta chế tạo ra được súng trường, bắn tỉa được kỵ binh Mông-Nguyên. Trong nước, anh hùng Trương Vô Kỵ thống lĩnh các môn phái võ lâm giành lại quyền làm người cho người Hán. Đế quốc Mông-Nguyên bị tan rã kể từ đây.

Tổng kết cả ba cuộc chiến tranh, Trần Quang Khải làm bài thơ:

“Đoạt sáo Chương Dương độ

Cầm hồ Hàm Tử quan

Thái Bình tu trí lực

Vạn cổ thử giang san.”

Bài viết đã được đưa vào sách Giáo trình văn học cổ điển Việt Nam I của tác giả Tôn Phi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s