Tranh Quốc gia phong tranh (Tiến sĩ về làng) .

Cờ lọng treo chữ “thủ khoa tiến sĩ”. Mục đích chính là “phú hùng”.

Chủ nhân mời ông Tôn Phi, giám đốc nhà xuất bản Sống Mới đến thưởng lãm.
Bức tranh ông tiến sĩ về làng.
Dân làng ra đón anh sinh viên đỗ tiến sĩ về làng.
Bức Cẩm rộng 1 m 33, dài 3m45.
Trầm phù phong cách Việt. Tổ nghề Trương Công Thành.
Tranh này thường được hiểu là niềm tự hào dành cho người sĩ tử.
Giới thiệu bởi Tôn Phi, giám đốc Nhà xuất bản Sống Mới.

Cẩn. Chất liệu ốc xà cừ.
Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com
Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s